Kontroller
  • Använd WASD-tangenterna för att spela det här spelet
  • K
    Ändra färg
  • space
    Välj nivå
Taggar FärgläggaFlyktHoppaPlattform
överst på sidan