Kontroller
  • Använd musen för att spela det här spelet
  • space
    Bygg upp kaststyrka
  • R
    Starta om
  • P
    Paus
Taggar BomberFlyktKedjereaktioner
överst på sidan